Abonnement muZeeum

MUZEEUM-ABONNEMENT LEERLINGEN

FRANS NAEREBOUTSCHOOl

In het muZEEum beleef je de geschiedenis, sta je in de voetsporen van Michiel de Ruyter en zie je het belang van de ligging aan zee toen en nu. Een geweldige plek dus voor levendige lessen.

Abonnement

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 introduceert het Zeeuws maritiem muZEEum een abonnement voor leerlingen van het basisonderwijs. Voor € 2,50 per leerling heeft de school een abonnement afgesloten en kan het kind het hele schooljaar door het muZEEum bezoeken. Het muZEEum wil zo een structurele verbintenis aangaan met de school, zodat de leerlingen en de leerkrachten het muZEEum zullen zien als hun externe klaslokaal.

Levensecht leren

Het muZEEum leent zich geweldig goed voor levensecht leren, of het nu over aardrijkskunde (cartografie) gaat of geschiedenis natuurlijk. Maar ook voor WO II, koken (specerijen), economie (kaapvaart en Gouden Eeuw) en schilderkunst kun je in het muZEEum terecht. Het muZEEum heeft alles in huis voor een boeiend verhaal over het leven van Frans Naerebout. Kinderen kunnen bij ons aankloppen voor hulp bij een werkstuk of een spreekbeurt.
Aan een muZEEum-abonnement voor leerlingen zijn veel extra’s verbonden voor de hele school, bijvoorbeeld:

één rondleiding (voor één groep) en één gastles per jaar gratis

de groepsleerkracht spreekt met het muZEEum af wanneer de groep op bezoek komt, of een rondleiding onderdeel is van dit bezoek en welk materiaal er beschikbaar is vanuit het muZEEum.

per schooljaar is er een gezamenlijke muZEEumles voor cultuurcoördinatoren, leerkrachten, klassenassistenten en cultuurouders in het muZEEum.

leerlingen mogen met hun pasje,  buiten schooltijd, het hele schooljaar gratis naar het muZEEum, mits onder begeleiding van een (betalende) volwassene. De volwassene krijgt 50 % korting op de ticketprijs.

BEWAAR UW PASJE DUS GOED EN MAAK ER GEBRUIK VAN!