Installatie leerlingenraad

Op 21 november is de nieuwe leerlingenraad gekozen en geïnstalleerd op de Frans Naereboutschool. In iedere groep is aandacht besteed aan de internationale dag van de rechten van het kind. Leerlingen van groep 5 en 7 konden zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. Zij hebben een poster gemaakt en hun programma gepresenteerd. Daarna hebben de verkiezingen plaatsgevonden. De leerlingenraad bestaat dit jaar uit Emma, Dainton, Tess, Magnus, Guido, Fleur, Indi en Corné.