Schoolplan periode 2019- 2023, in gesprek met ouders en leerlingen

Als team hebben wij op een studiedag in januari de missie en visie voor de komende schoolplanperiode besproken. Samen hebben we gekeken naar wat wij in die periode willen aanpakken en wat er van ons door verschillende partijen (bijvoorbeeld de overheid, het bestuur en ouders) van ons verwacht wordt.

In maart is de leerlingenraad in gesprek gegaan over o.a. kernwaarden, samenwerken, onderwijskwaliteit, gebouw en omgeving en kunst- en cultuuronderwijs. Mooi om te zien hoe enthousiast leerlingen mee hebben gepraat over wat zij belangrijk vinden op hun school.

Op 2 april is met ouders gesproken over wat zij belangrijk vinden als het gaat om o.a. onderwijsaanbod,  kunst- en cultuuronderwijs, de leerkracht doet er toe en ouderbetrokkenheid. Hoe denken ouders  over samenwerking van team en ouders?  Wat gaat goed en waar zijn ouders  trots op, wat kan versterkt worden en welke rol hebben ouders hierin? De ouders die deze avond hebben bijgewoond hebben op zeer positieve wijze een bijdrage geleverd door met ons en elkaar te praten over onderwijs in de komende planperiode.

Alle verzamelde informatie van het team, de leerlingen en de ouders zal meegenomen worden in het schrijven en vaststellen van het schoolplan.