Fout en/ of geparkeerde auto’s vormen een probleem in veel woonwijken. Veel mensen realiseren zich niet of onvoldoende dat dit invloed heeft op de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor kinderen. Zij vallen niet op achter of tussen geparkeerde auto’s en lopen bij het oversteken groot gevaar.

Dit speelt ook rondom onze school. Bij het naar school brengen en ophalen van leerlingen van de Frans Naereboutschool, de Ichtusschool en de speelzaal ervaren we parkeerproblemen in de buurt. We willen natuurlijk allemaal een veilige schoolomgeving.

Vorige week hebben leerlingen op een positieve manier aandacht gevraagd voor de parkeerproblemen. Vijftien leerlingen van de Frans Naereboutschool en de Ichtusschool hebben met twee medewerkers van veilig verkeer Nederland in het Waaigat, de Slijkstraat en de Grote Markt een parkeer actie uitgevoerd.  De automobilisten van verkeerd geparkeerde of stilstaande auto’s hebben van de leerlingen een parkeerschijf ontvangen met de tekst “Fout parkeren: niet verkeersveilig voor kinderen”.  De leerlingen vertelden waarom zij de parkeerkaarten uitdeelden en vroegen bestuurders een volgende keer de auto veilig te parkeren. Op de parkeerschijf konden de bestuurders tips lezen hoe veilig te parkeren.

Hiermee hebben de leerlingen op een positieve manier bij de ouders aan kunnen geven hoe belangrijk de verkeersveiligheid is voor hun kinderen. U wilt hier toch allemaal aan meewerken? Namens de leerlingen alvast bedankt.