Verkiezing leerlingenraad

Op 20 november hebben wij de nieuwe leerlingenraad gekozen. Natuurlijk niet voor niets op de dag van de rechten voor het kind. ’s Ochtends zijn we begonnen met een presentatie van de kandidaten. Iedere kandidaat mocht vertellen waarom hij of zij graag in de leerlingenraad zitting wilde nemen en wat de leerlingen van hem of haar konden verwachten. Zij presenteerden zich aan de leerlingen van groep 5 tot en met 8. Ook de leerlingen van groep 6 van de Ichtusschool luisterde mee. Kinderen mochten natuurlijk ook vragen stellen.

Om 11 uur kregen de kinderen een stembiljet wat ingevuld mocht worden. De stemmen werden daarna geteld. Het werd erg spannend omdat de uitslagen erg dicht bij elkaar lagen en er zelfs voor 2 leerlingen een gelijk aantal stemmen waren.

De zittende leerlingenraad heeft alles goed gecontroleerd. Om half twaalf konden we dan ook de nieuwe leerlingenraad presenteren; Noortje, Dina, Sanne, Korbijn, Shevano, Ricardo, Marijn en Sem.