Opening Kinderkunstweek 2020

Vandaag hebben we op school de Kinderkunstweek geopend. De kinderkunstweek heeft dit jaar het thema “Binnenstebuiten; het huis in de kunst”. Samen met alle kinderen hebben we met een muzikale activiteit, het zingen van “In Vlissingen staat een huis”, de Kinderkunstweek geopend. Onze museumdirecteuren en een tweetal leerlingen uit groep 1/2 hebben de letters van de Kinderkunstweek en een leeg huis onthuld. De komende periode zullen we in alle groepen een veelheid van activiteiten binnen en buiten de school ondernemen. Op 26 maart organiseren we een tentoonstelling, van 14.00 tot 15.00 uur, waar u alles kunt zien, horen en beleven wat in de Kinderkunstweek is gedaan en gemaakt.