Kunst- en Cultuurschool

Wij zijn als Frans Naereboutschool een binnenstadschool, gehuisvest op een historische plaats in een historisch gebouw. De dingen die kinderen dagelijks ontmoeten en als zo gewoon ervaren, zijn zo bijzonder. Hier willen we iedere keer opnieuw de aandacht op vestigen. Bovendien wordt het leren en de betrokkenheid vergroot doordat het dicht bij de belevingswereld van de kinderen ligt.

Denkend aan het profiel van de leerling, die straks onze school verlaat zien we voor ons, dat deze in hoge mate zelfstandig kan functioneren en in staat is verantwoordelijkheid te dragen voor eigen gedrag. Deze kinderen zijn sociaal vaardig, weerbaar en respectvol. Eén en ander is gebaseerd op een realistisch zelfbeeld. Kinderen die onze school verlaten hebben de kans gekregen om hun talenten te ontdekken en optimaal te ontwikkelen. Met deze basis gaan zij vol vertrouwen en met een gemotiveerde en leergierige houding het vervolgonderwijs tegemoet. Creativiteit is belangrijk voor de hersenactiviteit en hersenontwikkeling van kinderen. We willen dat kinderen levenslang blijven leren en ontwikkelen, bouwen aan zelfvertrouwen en flexibiliteit.

Kunst- en cultuureducatie is een belangrijke manier om dat te doen.  Toekomst serieus nemen is ook kunst serieus nemen.

Het team van de Frans Naereboutschool wil de komende jaren voor de kinderen een breed en gevarieerd mogelijk aanbod bieden.

Dit kan een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van talenten en sociaal emotionele vaardigheden van kinderen. Hierbij willen we de talenten van leerkrachten en ouders benutten en gebruik maken van de culturele omgeving.

Tijdens onze kunst- en cultuureducatie hebben we te maken met een creatief proces waarin kinderen leren waarnemen, creëren, reflecteren en analyseren. Hierbij richten we ons ook op de 21 st century skills. We laten kinderen verwonderen en nieuwsgierig zijn, zij zijn namelijk de vormgevers van de toekomst.

We gebruiken de methode “het Kunstkabinet”, een doorgaande leerlijn voor alle groepen. Daarnaast hebben onze kinderen een abonnement op het MuZeeum en werken wij samen met allerlei Cultuuraanbieders. Dit schooljaar is de Kunstuitleen op School (KOS) gestart waardoor kinderen kunst op school kunnen lenen en mee naar huis kunnen nemen.

We hebben de muzieksubsidie toegekend gekregen om in de schooljaren 2018-2019, 2019- 2020 en 2020- 2021 ons muziekonderwijs vorm te geven. Ook dit doen we in samenwerking met partners waaronder de muziekschool en de verenigingen in de omgeving. Een hele mooie samenwerking met het Scheldeloodsenkoor is dit schooljaar al gestart met het project Zeemansliederen.