1 Created with Sketch.

Leerlingenraad

De Leerlingenraad wordt gekozen uit de leerlingen in groep 5 t/m 8, twee per groep. Je neemt twee jaar zitting in de leerlingenraad. Zij adviseren het schoolteam en de directie over alles wat met de school te maken heeft. Ze zijn betrokken bij vernieuwingen en komen met ideeën. Voorbeeld: de organisatie van een bovenbouwfeest, keuze voor het goede doel en meedenken over de bestemming voor de schoolreizen. Na iedere vergadering doe je verslag in je eigen klas en stel je vragen om meningen van je klas te peilen. Als je belangstelling hebt om volgend jaar in de Leerlingenraad mee te praten dan kun je je verkiesbaar stellen op de dag van de kinderrechten.