Ons onderwijs

Onze school is een Kunst- en Cultuur school. Belangrijk is dat het kind bij alles wat het ontmoet of aangeboden krijgt zichzelf kan blijven. De leerling moet de dingen op zijn eigen wijze kunnen hanteren en opnemen om ermee aan zichzelf te bouwen. Zo ontstaat een begin van vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich welkom voelen en graag naar school komen om te spelen en te leren. Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden: uitdagen, kansen creëren, helpen om talenten te ontwikkelen en aanleg te ontdekken, individueel en samen tot je recht te komen.

In het beleidsplan van Archipelscholen zijn de kernwaarden opgenomen. Het onderwijs is kindgericht, toekomstgericht, resultaatgericht, samenwerkingsgericht en maatschappijgericht.

Twee kernwaarden worden hier uitgewerkt.

Kindgericht:
– Ieder kind is welkom
– Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen staat voorop, ieder kind voelt zich veilig en gewaardeerd
– Er is respect voor verschillen tussen kinderen
– Er is aandacht voor tolerantie en onderlinge solidariteit
– School en ouders zijn als educatief partners verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen tot actieve wereldburgers
– Er vindt in ons onderwijs ontmoeting plaats tussen kinderen van verschillende afkomst

Maatschappijgericht:
– We staan midden in de samenleving
– Er is actieve aandacht voor de verscheidenheid in de maatschappij
– Onze leerkrachten geven in hun onderwijs structureel veel aandacht aan normen en waarden
– Ons onderwijs maakt kinderen bewust van maatschappelijke thema’s als natuur en milieu, derde wereld, mensenrechten, duurzaamheid e.d.