Ons verhaal

Wij zijn als Frans Naereboutschool een binnenstadschool, gehuisvest op een historische plaats in een historisch gebouw. De dingen die kinderen dagelijks ontmoeten en als zo gewoon ervaren, zijn zo bijzonder. Hier willen we iedere keer opnieuw de aandacht op vestigen. Bovendien wordt het leren en de betrokkenheid vergroot doordat het dicht bij de belevingswereld van de kinderen ligt.

Denkend aan het profiel van de leerling, die straks onze KUNST- en CULTUURSCHOOL verlaat zien we voor ons, dat deze in hoge mate zelfstandig kan functioneren en in staat is verantwoordelijkheid te dragen voor eigen gedrag. Deze kinderen zijn sociaal vaardig, weerbaar en respectvol. Eén en ander is gebaseerd op een realistisch zelfbeeld. Kinderen die onze school verlaten hebben de kans gekregen om hun talenten te ontdekken en optimaal te ontwikkelen. Met deze basis gaan zij vol vertrouwen en met een gemotiveerde en leergierige houding het vervolgonderwijs tegemoet. Creativiteit is belangrijk voor de hersenactiviteit en hersenontwikkeling van kinderen. We willen dat kinderen levenslang blijven leren en ontwikkelen, bouwen aan zelfvertrouwen en flexibiliteit.


Wij werken vanuit de 5 kernwaarden toekomstgericht, kindgericht, maatschappijgericht,
resultaatgericht en samenwerkingsgericht. We werken in combinatiegroepen en hanteren een 5 gelijke dagen model waarin de groepsleerkracht gedurende de hele dag de leerlingen begeleidt.